معرفی سیستم تیرچه پیش تنیده:

تیرچه پیش تنیده نوعی از محصولات پیش ساخته بتنی است که با بکارگیری تکنولوژی پیش تنیدگی (Prestressing) در آن، مازاد بر کاهش مصرف مصالح مهمی از جمله فولاد و کمک به کاهش آلودگی های محیطی، قیمت تمام شده آن بسیار پایین تر از تیرچه های مشابه بوده و به همین دلیل از نظر ا قتصادی دارای برتری مطلق، نسبت به محصولات مشابه خود همچون تیرچه های بتنی رایج (فندوله ای) و تیرچه های فلزی با جان باز و یا تیرچه کرومیت است.

مزایای استفاده از سیستم تیرچه پیش تنیده:

۱- کاهش قیمت خرید تیرچه نسبت به تیرچه های دیگر. تولید انبوه و صنعتی تیرچه پیش تنیده موجب کاهش شدید هزینه تولید آن گردیده است.

۲- دارای گواهی استاندارد و همچنین تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

۳- کاهش حجم بتن ریزی در مقایسه با تیرچه های فندوله ای و فلزی. به علت وجود یک توده بزرگ بتن در تیرچه پیش تنیده، بخش بزرگی از فضای خالی بین بلوک های سقفی پر شده و درنتیجه حجم بتن ریزی سقف کاهش یافته و لذا هزینه خرید و پمپاژ بتن درجاریز کاهش می یابد.

۴- کیفیت بسیار بالای این نوع تیرچه در مقایسه با تیرچه های بتنی و فلزی رایج.

۵- امکان اجرای سقف با دهانه های بلند. (تا بیش از ۱۲ متر برای سربار مسکونی)

۶- کاهش وزن سقف ساختمان و کاهش نیروی زلزله به علت کاهش استفاده از فولاد.  استفاده از کابل بسیار پرمقاومت (با مقاومت حدود 4.5 برابر مقاومت میلگرد AIII) به جای میلگرد ، موجب کاهش وزن فولاد مصرفی در تیرچه پیش تنیده گردیده و لذا هزینه تولید آن کاهش یافته است.

۷- عدم نیاز به اجرای شمع بندی موقت در زیر تیرچه تا دهانه ۴.۵ متر برای سربار مسکونی. نیروی فشاری ناشی از پیش تنیدگی در تیرچه پیش تنیده ایران موجب افزایش شدید مقاومت کششی بتن و درنتیجه موجب افزایش ظرفیت خمشی تیرچه شده و لذا نیاز به شمع بندی موقت تحت بارهای حین اجرا را کاهش داده و از اینرو هزینه شمع بندی موقت سقف کاهش می یابد.

۸- عدم نیاز به میلگرد ممان منفی در دوانتهای تیرچه به علت فرض دوسر مفصل در طراحی. پیش تنیدگی در تیرچه موجب افزایش شدید مقاومت برشی بتن شده و نیاز به آرماتور زیگزاگ را منتفی میسازد لذا هزینه تولید آن کاهش یافته است.

۹- کاهش شدید هزینه اجرای سقف به علت کاهش مصرف میلگرد و بتن نسبت به سقف های رایج

۱۰- امکان اجرای صرفاً یک ردیف شمع بندی برای دهانه های بزرگتر از ۴متر. (در محل کلاف های عرضی)

۱۱- افزایش دوام و عمر مفید سقف به علت عدم امکان خوردگی میلگردها به علت عدم وجود ترک در بتن.

  روش های تولید تیرچه پیش تنیده

۱. با استفاده از دستگاه اکسترودر

د ر این روش که تنها روش اصولی ساخت تیرچه پیش تنیده می باشد و با دستگاه های اروپایی قابل انجام است بتن نان اسلامپ روی خط ویبره شده و کاملا متراکم گشته و سپس با بخار و حرارت فرآودی میشود در دستگاه های چینی سیستم فراوری با حرارت دیده نشده و این امر موجب پایین آمدن کیفیت و زمان تولید میشود. به همین علت به هیچ عنوان استفاده از دستگاه چینی پیشنهاد نمیگردد. در صورت استفاده از دستگاه های چینی تولید کننده در اخذ گواهی استاندارد نیز در ایران به مشکل بر میخورد

تولید تیرچه پیش تنیده

دستگاه اکسترودر اروپایی

خط تولید تیرچه پیش تنیده

دستگاه چینی

۲. با استفاده از قالب

این روش تقریبا ۱۰ سال است که منسوخ شده به علت مشکلات فراوانی که در تیرچه پیش تنیده تولیدی به وجود می اید از جمله ترک خوردن و سوراخ دار بودن بتن تیرچه پیش تنیده و مقاومت بسیار پایین که به علت استفاده از بتن روان به وجود می آید و امکان استفاده از بتن بدون اسلامپ به علت وجود قالب نیست. در این روش هم امکان اخذ پروانه استاندارد در ایران وجود ندارد

تولید تیرچه پیش تنیده

تولید تیرچه پیش تنیده

تولید با قالب و بتن روان که منسوخ شده و کیفیت بسیار پایینی دارد