تیرچه پیش تنیده ایران بزرگترین و تنها کارخانه تولید تیرچه پیش تنیده در کشور با گواهی استاندارد

الزام استفاده از تیرچه های استاندارد تولید شده توسط تولیدکنندگان دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد

پیرو عقد تفاهم نامه فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اداره کل استاندارد استان تهران مبنی بر استفاده از محصولات ساختمانی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در امر ساخت و ساز و در راستای اجرای مقررات ملی ساختمان و تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 79880/ت30891 ه مورخ 23/12/1384 ،استفاده از تیرچه های استاندارد ساختمانی تولید شده توسط تولیدکنندگان دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد، الزامی می باشد و در صورت عدم تمکین سازنده از اجرای قانون، تخلف مربوطه را به مراجع ذیصلاح اعلام نموده و از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری به عمل آورید . شایان ذکر است عدم تمکین از قانون تخلف محسوب خواهد شد؛ تیرچه پیش تنیده ایران تنها کارخانه تولید کننده تیرچه پیش تنیده استاندارد در کشور می باشد (تصویر گواهی استاندارد را می توانید در قسمت گواهینامه ها مشاهده نمایید)

مطالب زیر در مورد تیرچه استاندارد قابل توجه می باشد:

1- مشخصات تیرچه استاندارد پیش تنیده ، خرپایی ، پاشنه بتنی و پیش تنیده  مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 1-2909 و اصلاحیه مربوطه و مشخصات تیرچه فولادی با جان باز مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 12977 و اصلاحیه مربوطه می باشد.

2- هرگونه مصرف تیرچه های خرپایی پاشنه سفالی (فوندوله دار) بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 1-2909 اکیداً ممنوع بوده و به جای آن باید از تیرچه های خرپایی استاندارد پاشنه بتنی و یا پیش تنیده استاندارد استفاده گردد.

3- تولید تیرچه در پای کار در تمام پروژه های ساخت و ساز شهری با استناد به تصویب نامه هیات محترم وزیران (اشاره شده فوق) و عدم نظارت اداره کل استاندارد تهران بر روند تولید بر اساس رویه های تدوین شده استانداردهای مربوطه، اکیداً ممنوع می باشد.در مجموعه های ساختمانی، در صورت ایجاد شرایط تولید استاندارد در محل پروژه و با تایید اداره کل استاندارد استان تهران از لحاظ رعایت الزامات استاندارد های ملی ایران، تولید تیرچه بلا مانع می باشد.

4- جهت جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده احتمالی و الزام رعایت قانون استاندارد ملی ایران، برای تیرچه های استاندارد مصرفی هر سقف (به صورت مجزا) درج کد10 رقمی پروانه کاربرد علامت استاندارد تولیدکننده مربوطه همان سقف در گزارشات مرحله ای الزامی میباشد. که تیرچه استاندارد پیش تنیده ایران از سال 88 این کد ده رقمی استاندارد را دارا می باشد